בית מאמרים כונס נכסים – כל שרציתם לדעת אודותיו
כונס נכסים – כל שרציתם לדעת אודותיו PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 

 

כונס נכסים – כל שרציתם לדעת אודותיו
כונס נכסים, הוא אדם הממונה והמורשה בביצוע עיקולי רכוש של אדם, ארגון, או חברה, החייבים כספים ואינם יכולים לשלמם. כונס נכסים רשאי לפנות אל אדם פרטי, אל קבוצת אנשים, או אל חברות אשר עברו פשיטת רגל, או מצויות בחובות גדולים שאין הם מסוגלות להסדיר.
בכל מדינה מתוקנת, (בה קיים משפט מקובל), יבוצע כינוס נכסים בעת הצורך.
במדינת ישראל, לרוב הכונס הינו עורך דין, או לחילופין רואה חשבון.
הכונס למעשה מתמנה על ידי הרשות השופטת, והוא חלק בלתי נמנע מכל ההליך המשפטי, אשר מתנהל בכותלי בבית המשפט, בנוגע לחובותיו של אדם של ארגון או של חברה.
כינוס נכסים של אנשים פרטיים
פעמים רבות נקלעים אזרחים למצב בו, אין הם מסוגלים לעמוד בהתחייבותם הכספית לבנקים.
לרוב סיטואציות אלו מתרחשות, כאשר לקחה משפחה או יחיד משכנתא מן הבנק, על מנת לרכוש לעצמו נכס, בין אם הוא להשקעה, ובין אם זהו נכס אשר הוא מתגורר בו.
ברגע שהחוב גדל, ואין האדם מגייס הון להחזירו, יבצע כונס נכסים עיקול על הנכס (שזהו למעשה כינוס נכסים), ויציע אותו למכירה בשוק החופשי.
כונס, למעשה מקבל את מלוא הזכויות עבור הנכס, וזכויותיו של בעל הנכס המקורי נשללות, וזאת בהתאם להחלטה השיפוטית, או להחלטה שהתקבלה על ידי הוצאה לפועל.
בעל החוב אשר את נכסיו מעקלים, לא יבוא במשא ומתן עם הכונס, ולא תהיה בידיו כל אפשרות למנוע הליך זה.
תפקידו של הכונס,הוא לדאוג לטובתו האישית של החייב, כמו גם של נושיו, כשהמטרה הסופית היא, שאף אחד מן השניים לא יינזק.
כונס נכסים רשמי מה תפקידו
כונס רשמי, הוא הכונס שממונה בשעת פשיטת רגל של בעל עסק חברה או ארגון, עד אשר ימנה בית המשפט כונס נכסים קבוע שידאג להליך כולו.
תפקידו של כונס הנכסים בשלב זה, הוא לפקח על הנאמן, ואם קיים הצורך יעביר דיווחים לבית המשפט.
באותה המידה, יהיה אחראי הכונס, לקבל הוראות מבית המשפט אם יש כאלו.
אם קיים מקרה בו לא מינו נאמן בשלב פשיטת רגל, או אם קיימים היבטים ציבוריים שונים, ימונה כונס רשמי על תהליך פשיטת הרגל.
כל כונס רשמי, רשאי להופיע בדיונים של בתי המשפט או מי מטעמו.
לרוב דיונים אלו מתקיימים בבתי המשפט המחוזיים והכונס מהווה חלק בלתי נפרד מהתהליך המשפטי.
הפגישה עם הכונס אינה נעימה לחייב החוב ופעמים רבות מתפתחים עימותים, אך לכונס יש את הזכות המלאה לקבל לידיו את נכסיו של בעל החוב והכל במסגרת החוק.

כונס נכסים, הוא אדם הממונה והמורשה בביצוע עיקולי רכוש של אדם, ארגון, או חברה, החייבים כספים ואינם יכולים לשלמם. כונס נכסים רשאי לפנות אל אדם פרטי, אל קבוצת אנשים, או אל חברות אשר עברו פשיטת רגל, או מצויות בחובות גדולים שאין הם מסוגלות להסדיר.

בכל מדינה מתוקנת, (בה קיים משפט מקובל), יבוצע כינוס נכסים בעת הצורך.

במדינת ישראל, לרוב הכונס הינו עורך דין, או לחילופין רואה חשבון.

הכונס למעשה מתמנה על ידי הרשות השופטת, והוא חלק בלתי נמנע מכל ההליך המשפטי, אשר מתנהל בכותלי בבית המשפט, בנוגע לחובותיו של אדם של ארגון או של חברה.

כינוס נכסים של אנשים פרטיים

פעמים רבות נקלעים אזרחים למצב בו, אין הם מסוגלים לעמוד בהתחייבותם הכספית לבנקים.

לרוב סיטואציות אלו מתרחשות, כאשר לקחה משפחה או יחיד משכנתא מן הבנק, על מנת לרכוש לעצמו נכס, בין אם הוא להשקעה, ובין אם זהו נכס אשר הוא מתגורר בו.

ברגע שהחוב גדל, ואין האדם מגייס הון להחזירו, יבצע כונס נכסים עיקול על הנכס (שזהו למעשה כינוס נכסים), ויציע אותו למכירה בשוק החופשי.

 

כונס, למעשה מקבל את מלוא הזכויות עבור הנכס, וזכויותיו של בעל הנכס המקורי נשללות, וזאת בהתאם להחלטה השיפוטית, או להחלטה שהתקבלה על ידי הוצאה לפועל.

בעל החוב אשר את נכסיו מעקלים, לא יבוא במשא ומתן עם הכונס, ולא תהיה בידיו כל אפשרות למנוע הליך זה.

תפקידו של הכונס,הוא לדאוג לטובתו האישית של החייב, כמו גם של נושיו, כשהמטרה הסופית היא, שאף אחד מן השניים לא יינזק.

 

כונס נכסים רשמי מה תפקידו

כונס רשמי, הוא הכונס שממונה בשעת פשיטת רגל של בעל עסק חברה או ארגון, עד אשר ימנה בית המשפט כונס נכסים קבוע שידאג להליך כולו.

תפקידו של כונס הנכסים בשלב זה, הוא לפקח על הנאמן, ואם קיים הצורך יעביר דיווחים לבית המשפט.

באותה המידה, יהיה אחראי הכונס, לקבל הוראות מבית המשפט אם יש כאלו.

אם קיים מקרה בו לא מינו נאמן בשלב פשיטת רגל, או אם קיימים היבטים ציבוריים שונים, ימונה כונס רשמי על תהליך פשיטת הרגל.

כל כונס רשמי, רשאי להופיע בדיונים של בתי המשפט או מי מטעמו.

לרוב דיונים אלו מתקיימים בבתי המשפט המחוזיים והכונס מהווה חלק בלתי נפרד מהתהליך המשפטי.

הפגישה עם הכונס אינה נעימה לחייב החוב ופעמים רבות מתפתחים עימותים, אך לכונס יש את הזכות המלאה לקבל לידיו את נכסיו של בעל החוב והכל במסגרת החוק.

 

 

 

 

 
© 2008 עבודה וקריירה